HEPATİT A NEDİR, HEPATİT A AŞISI NEDİR ?

 

HEPATİT A NEDİR, HEPATİT A AŞISI NEDİR ?

 

   HEPATİT A (A TİPİ SARILIK) NEDİR:  A  tipi  sarılık toplumumuzda oldukça yaygın görülmekte olup genellikle çocukluk yaş grubunda ve çoğunlukla  da  farkına  varılmadan  geçirilmektedir. Bir kez A tipi sarılık geçirip vücutta koruyucu maddeler (antikor) oluştuktan sonra ömür boyu kalıcı bağışıklık gelişir ve kişi bir daha A tipi sarılık geçirmez.

Son yıllarda temizlik koşullarına daha fazla dikkat edilmesi, birçok evde/kurumda temiz su kaynaklarının bulunması, kanalizasyonların daha güvenli yapılması gibi nedenlere bağlı olarak A tipi sarılık mikrobu ile küçük yaşlarda  karşılaşma oranı azalmıştır. Böylece mikropla karşılaşma daha büyük yaşlarda (ergenlik  dönemi, genç erişkin dönem gibi) olmaktadır. Yaş ilerledikçe A tipi sarılık hastalığının seyri daha ağır olduğu ve komplikasyonlar (hastalığa bağlı sorunlar)  daha fazlalaştığı için bu konuya dikkat edilmesi ve bu yaşlara kadar  hastalıkla karşılaşmamış kişilerin aşılanarak korunması gerekmektedir.

HEPATİT A AŞISI NEDİR ?: Hepatit A aşısı ölü bir aşıdır yani aşının içinde canlı mikrop bulunmaz. Çocukluk döneminde 6 ay arayla, erişkinlerde ise 6 veya 12 ay arayla 2 doz aşı yapılması yeterlidir. Aşı yaptırmadan önce hastalığın geçirilip geçirilmediğine ilişkin kan tetkiki yapılması hastalığı önceden geçirip bağışıklık kazanmış kişilerin aşı için gereksiz yere maliyet ödemelerini engelleyeceği için önerilmektedir. Ancak hastalığı geçirerek bağışıklık kazanmış olan veya önceden aşılanmış olan birine hepatit A aşısının yapılmasının hiçbir yan etkisi yoktur.

Hepatit A aşısı ile aşılananların bir kısmında  aşı yerinde ağrı veya şişlik gibi hafif reaksiyonlar geliştiği, yine bazı kişilerde  yorgunluk,  hafif ateş gibi belirtiler olabileceği bildirilmektedir. Piyasada farklı markalarda hepatit A aşıları bulunmaktadır, çocuklar için olan aşılar 18 yaş altına, erişkinler için olan aşılar ise 18 yaş üzerindeki kişilere uygulanır. Aşılamaya herhangi bir aşıyla başladıktan sonra başka marka bir aşıyla devam edilebilir, bu uygulama aşının etkinliğinde hiçbir değişiklik meydana getirmez.

 

© Her hakkı Erişkin Aşı Derneği’ne aittir.