ERİŞKİN AŞI DERNEĞİ TOPLANTI DUYURUSU

 

                                 ERİŞKİN AŞI DERNEĞİ

 

          PANDEMİDE AŞILAMALAR NASIL ETKİLENDİ TOPLANTI SERİSİ-I

 

 BİLİMSEL PROGRAM

26 Ağustos 2021

19.00-20.00

 Oturum Başkanı

Prof. Dr. Selma TOSUN

 

Pnömokok Aşılaması ve Risk Gruplarında Aşılama

Konuşmacı: Prof. Dr. Selma TOSUN

 

COVID-19 Pandemisinde Pnömokok Aşılaması ve Diğer Aşılar Nasıl Etkilendi?

Konuşmacı: Doç. Dr. Şebnem ÇALIK

© Her hakkı Erişkin Aşı Derneği’ne aittir.