KUDUZ

 KUDUZ AŞILAMASI

Şüpheli temas sonrasında ilk yapılması gereken şey ısırılan yerin bol su ve sabunla iyice yıkanması (5-10 dakika süreyle), ardından antiseptik bir solüsyonla (povidon iyot) silinmesidir. Isırılan yere 48 saatten önce hiçbir şekilde dikiş atılmaması gerekmektedir. Çünkü dikiş işlemi sırasında ciltte oluşan mikro travmalar nedeniyle ince sinir uçları virüsün bulaşma riski ile karşı karşıya kalmaktadır. Eğer mutlaka dikiş atılması gerekli ise kuduz bağışık serumu yara çevresine ve tabanına yapılmalıdır. Kuduz aşılamasında en çok kullanılan aşılar doku kültüründen hazırlanan aşılardır. Bunlar insan diploid hücre kültürlerinden hazırlanan aşılar (HDCV); primer hücre kültürü aşıları (hamster böbrek hücre kültürü, civciv embriyo hücre kültürü aşıları gibi); yeşil maymun böbrek hücre kültürü aşıları (Vero aşıları :PVRV) şeklindedir. Ülkemizde HDCV ve Vero aşıları kullanılmaktadır.

Aşı şeması HDCV için 0-3-7-14-28. ve gerekirse 90. günlerde birer doz aşı şeklinde, Vero aşısı için ise 2+1+1 şemasıyla 0-7-21. günler şeklindedir. Ancak yaralanma büyükse, baş boyun bölgesine yakınsa ve ısıran hayvanın kuduz olma olasılığı çok yüksekse aşının yanı sıra kuduz immünglobulini de yapılması gerekmektedir. Kuduz immunglobulini olarak insan kökenli olan immünglobulin 20 IU/kg olarak uygulanır. At kökenli immunglobulin ise 40 IU/kg olarak uygulanmaktadır. Daha önceleri kuduz immunglobulininin yarısının yara yeri etrafına yarısının da gluteal bölgeye intramuskuler olarak yapılması önerilirken günümüzde tümünün yara etrafına yapılması önerilmektedir. DSÖ, immünglobulinin sağlanamadığı durumlarda 0. günde iki doz kuduz aşısının birden yapılmasını ve 0-7- 21. gün şeması ile 7. ve 21. günlerde birer doz daha aşı yapılmasını (toplam üç doz) önermektedir. Eskiden kullanılan semple kuduz aşıları günümüzde birçok ülkede kullanılmamaktadır.

Mesleki riski olan veteriner, veterinerlik öğrencilerine,  endemik bölgelere seyahate gidenlere  kuduz  virüsüyle karşılaşma öncesinde proflaktik  aşılama yapılması önerilmektedir. Bu kişilere 0,7,21 veya 28. günlerde üç doz aşı yapılmaktadır. Herhangi bir şekilde temas öncesi proflaksi uygulanmış kişiler herhangi bir şekilde kuduz şüpheli temasa maruz kalırlarsa 0. ve 3. günlerde iki doz aşı yapılması yeterli olmaktadır.

 

KAYNAKLAR

1)Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) Recommended Immunization Schedule for Adults Aged 19 Years and Older — United States, 2013

Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) February 1, 2013 / 62(01);9-19 http://www.cdc.gov/MMWR/preview/mmwrhtml/su6201a3.htm

http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/

http://www.cdc.gov/mmwr/

 

 

© Her hakkı Erişkin Aşı Derneği’ne aittir.