Su Çiçeği

 SU ÇİÇEĞİ AŞISI

Suçiçeği, etkeni  varicella zoster virüsü (VZV) olan, ileri derecede bulaşıcı, vesikülopapüler döküntülerle seyreden  bir hastalıktır. Virüsün rezervuarı sadece insandır. Zona döküntüsü suçiçeği döküntüsü ile aynıdır. Su çiçeği genellikle iyi huylu bir çocukluk dönemi hastalığı olarak bilinmekle birlikte, erişkinlerde bazen ciddi seyredebilmekte, hatta bağışıklığı zayıf kişilerde ve yeni doğan bebeklerde ölümcül olabilmektedir. Hastalığın yayılmasına karşı yapılan mücadelede  en etkili yöntem aşılamadır. Genellikle bir veya birkaç dermatomu tutar. Sıklıkla döküntülerin olduğu bölgede ağrı ile birliktedir. Bu ağrı, bazen zona geçtikten sonra bile devam edebilir. Su çiçeği gebelerde fetüsü etkileyebilir. Halen kullanılmakta olan aşı suşu (OKA) ile ilk klinik çalışmalar 1974'de Japonya'da yapılmıştır. Bu aşı insan diploid hücre kültürlerinde pasajlarla zayıflatılmış olan canlı bir aşıdır. Dünyada OKA suşundan türetilmiş üç su çiçeği aşısı üretilmektedir.  Ülkemizde halen ruhsatlı olan aşılar Varilrix ve Okavax’dır. Aşının seronegatif  erişkinlere dört veya sekiz hafta arayla iki doz şeklinde yapılması önerilmektedir.

ACIP’in 2013 aşı önerilerine göre varicella aşısı  bağışıklık kanıtı olmayan tüm erişkinlere iki doz aşı şeklinde önerilir, eğer daha önceden ilk dozu uygulanmışsa ikinci doz yapılır.

Ciddi hastalık için yüksek riskli olan kişilerle (sağlık çalışanı ve immünsüprese kişilerin yakın aile bireyleri)  sıkı teması olan kişilere veya temas ya da maruziyet açısından yüksek riskli olan kişilere de (öğretmenler, çocuk bakıcıları, bakımevlerinin personeli, okul öğrencileri, askeri personel, çocuklarla aynı evde yaşayan adolesan ve erişkinler, gebe olmayan doğruganlık çağındaki kadınlar ve uluslar arası seyahat edenler)  aşı önerilebilir.

ACIP’e göre varisella için bağışıklık kanıtı olarak kabul edilen durumlar şunlardır: en azından dört hafta arayla iki doz varisella aşısı yapıldığına ilişkin kayıt varlığı; ABD için sağlık çalışanları ve gebeler hariç 1980 öncesi doğumlu olmak; sağlık çalışanı tarafından doğrulanmış/belgelenmiş varisella enfeksiyonu geçirme öyküsü; sağlık çalışanı tarafından tanı konmuş/ doğrulanmış herpes zoster enfeksiyonu geçirme öyküsü; laboratuar kanıtı ile doğrulanmış olma.

 

KAYNAKLAR

1)Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) Recommended Immunization Schedule for Adults Aged 19 Years and Older — United States, 2013

Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) February 1, 2013 / 62(01);9-19 http://www.cdc.gov/MMWR/preview/mmwrhtml/su6201a3.htm

http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/

http://www.cdc.gov/mmwr/

 

 

© Her hakkı Erişkin Aşı Derneği’ne aittir.