ZOSTER

 ZOSTER AŞISI

Zoster aşısı canlı attenue bir aşıdır; ABD, Avrupa ve Avustralya’da  lisanslıdır (1).

Kronik hastalığı olan kişiler, klinik tabloları açısından bir kontrendikasyon bulunmadığı veya önlem alınması gereken bir durum olmadığı sürece aşılanabilirler. ACIP zoster aşısı ile ilgili olarak 2006 yılında altta yatan hastalığı olsun veya olmasın 60 yaştan itibaren aşı kontrendikasyonu olmayan herkese aşı yapılabileceği önerisini getirmiştir (2). Daha sonra 2011 yılında FDA (the Food and Drug Administration) mevcut klinik çalışmaları gözönüne alarak  50-59 yaş arası kişilere onay vermiştir (3). Bunun üzerine ACIP 2011 yılında aşı önerisini bu yaş grubuna indirmiştir (1,4).

Pnömokok aşısı zoster aşısının immünojenitesini azalttığı için bu iki aşı birlikte yapılmamalıdır. Sağlık çalışanları için zoster aşısı özel olarak önerilmemekle birlikte aşı önerilen yaş grubunda iseler aşılanabilirler.

 

KAYNAKLAR

1)Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) Recommended Immunization Schedule for Adults Aged 19 Years and Older — United States, 2013

Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) February 1, 2013 / 62(01);9-19 http://www.cdc.gov/MMWR/preview/mmwrhtml/su6201a3.htm

http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/

http://www.cdc.gov/mmwr/

2)Harpaz R, Ortega-Sanchez IR, Seward JF, Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Prevention of herpes zoster: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Recomm Rep 2008; 57:1.

3)Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Update on herpes zoster vaccine: licensure for persons aged 50 through 59 years. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2011; 60:1528.

4)Schmader KE, Levin MJ, Gnann JW Jr, et al. Efficacy, safety, and tolerability of herpes zoster vaccine in persons aged 50-59 years. Clin Infect Dis 2012; 54:922.

© Her hakkı Erişkin Aşı Derneği’ne aittir.